Hva vil vi med denne nettsiden og prosjektet Jobb Lokalt?

For å beskrive kongstanken bak dette prosjektet, må vi et par år tilbake i tid, da Næringshagen sammen med Mandal videregående skole, Mandal Industri og Næring og NAV satte i gang et prosjekt som fikk tittelen Industri Fordi.

Industri Fordi

Bakgrunnen var at det i 2019 var få søkere til faget Industriteknologi på Mandal videregående skole. Samtidig manglet industrien lokalt lærlinger med nettopp denne kompetansen.

– Liten interesse for å velge faget Industriteknologi til tross for behov i industrien, var nøtta vi skulle knekke, forteller Hilde Tallaksen (Næringshagen) på vegne av prosjektgruppa.

Vi la hodene i bløt og bestemte oss for å forsøke å synliggjøre de mange spennende arbeidsmulighetene som fins i industrien. Sammen med lokale industribedrifter laget vi filmer med lærlinger som rollemodeller og en hovedfilm med en jente i hovedrollen, for å lokke de rette elevene til faget.

Prosjektet gav fantastiske resultater, med høye søkertall og mange flere jenter. Året etter var det en seksdobling av jenter som søkte seg til TIP, fra to i 2019 til tolv i 2020.

Vi tror filmene har mye av æren for denne utviklingen. Mange har ikke fått opp øynene opp for de spennende mulighetene som fins i industrien, rett og slett fordi de mangler et vindu inn.


Jobb Lokalt

Vi ønsket derfor å videreføre prosjektet og omdøpte det til Jobb Lokalt. Vi vil anvende «oppskriften» fra Industri Fordi på nye bransjer og fag, og samle alt på denne nettsiden.

Vi håper siden kan være en ressurs for ungdom som sonderer terrenget rundt en aktuell yrkesvei, for deres foresatte, for rådgivere i skolen og for arbeidsgivere i regionen som på sin side kan få vist fram innsiden av det de driver med.

Mer konkret skal nettsiden vise yrkesmuligheter i lokalt arbeidsliv gjennom korte filmer hvor ungdommen selv spiller hovedrollen. I tillegg vil siden inneholde blogginnlegg og intervjuer som viser fram lokalt arbeidsliv – både innenfor kommunal og privat sektor.

Jobb Lokalt skal inspirere og informere! Jobb Lokalt skal også bidra til å dekke bemanningsbehovene i regionens mange bransjer.

Partnere i prosjektet er: Næringshagen, Mandal videregående skole, Lindesnes kommune, NAV Lindesnes, Fagopplæring Sør og WHY Connect.

+47 992 43 635

Facebook

Å finne drømmejobben starter ofte med en utdannelse som trigger dine interesser eller talenter. Vi tror unge og andre vet alt for lite om hvilke jobber som er der «ute» og hva de innebærer. På JOBBLOKALT får du vite litt mer om jobbene som finnes i Lindesnes og hvilke utdannelser som kan gi deg jobben.

Her finner du korte filmer hvor ungdom forteller om jobben sin, og vi deler gode historier fra lokalt arbeidsliv. Har du en historie du vil dele, ta kontakt!LES MER OM PROSJEKTET